Strona główna wyślij maila

Jaworznicki Klub Szachowy
Miejskie Centrum Kultury i Sportu

Problemy

Bracia Kubbel - problemy i studia - 276 stron !!!
Maty pomocnicze - miniatury z lat 1978-1998 - 48 diagramów
Temat Albino - 29 diagramów
Temat Babsona - 7 diagramów
Temat Dombrowskisa - 5 diagramów
Temat Flecka - 8 diagramów
Temat Grimshaw - 4 diagramy
Temat Lacnego - 7 diagramów
Temat Pickaninny - 18 diagramów
Temat Plachutty - 20 diagramów
Temat Ruchlisa - 3 diagramy
Temat Urania - 17 diagramów
Temat Salazara - 23 diagramy
Temat Władimirowa - 2 diagramy
Temat Zagorujko - 4 diagramy
Trzychodówki - miniatury z lat 1860-1886 - 24 diagramy
Dwu-, trzy- i czterochodówki - Arwid Kubbel - 30 diagramów
Theodore Herlin (1817 - 1889) - 13 diagramów
Dwuchodówki - Aleksander Guliajew (Grin) - 6 diagramów
Dwuchodówki - Wiktor Mielniczenko - 6 diagramów
Trzychodówki - miniatury z lat 1853-1859 - 6 diagramów
Trzychodówki - miniatury z lat 1860-1886 - 12 diagramów
Trzychodówki - Aleksander Guliajew (Grin) - 7 diagramów
Trzychodówki z XIX wieku - 10 diagramów
Trzychodówki z lat 1901-1902 - 14 diagramów
Samomaty - miniatury - 7 diagramów
Maty pomocnicze - miniatury - 1860-1931 - 8 diagramów
Wielochodówki - miniatury - 1837 - 1876 - 5 diagramów